LGTA - Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija

LGTA apvieno praktizējošus geštaltterapeitus, supervizorus geštaltterapijas studentus un speciālistus, kuri geštalta pieeju izmanto savā profesionālajā darbībā.

LGTA uz doto brīdi apvieno vairāk kā 70 biedru, kurus vieno kopīgas vērtības un profesionālās intereses.

Rita Strautmane un Maruta Šulca par Latvijas Geštalta Terapijas Asociāciju

Galvenie LGTA mērķi un uzdevumi:

01. Veicināt geštaltterapijas attīstību Latvijā un geštaltterapeita profesijas prestižu sabiedrībā.

02. Popularizēt geštaltterapijas teoriju un metodes.

03. Veicināt Geštaltterapijas profesijas attīstību.

04. Informēt sabiedrību par Geštaltterapijas ētikas pricipiem.

05. Informēt sabiedrību par geštaltterapijas mūsdienīgām profesionālām psihiskās veselības veicināšanas metodēm.

06. Apvienot geštaltterapeitus, geštaltterapijas studentus un speciālistus, kuri geštalta pieeju izmanto savā profesionālajā darbībā.

07. Sekmēt speciālistu, kuri geštaltterapijas pieeju izmanto savā profesionālajā darbībā, profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas celšanu, kas atbilst Eiropas Geštalta terapijas asociācijas standartiem.

08. Integrēties Latvijas psihoterapijas sabiedrībā un sadarboties ar Latvijas psihoterapijas biedrībām un ārvalstu psihoterapijas organizācijām.

09. Apkopot, Ievērot, pārraudzīt un ieviest vienotus geštaltterapeitu apmācību standartus, vadoties pēc Eiropas Geštalta terapijas asociācijas prasībām.

10. Izstrādāt, ieviest un ievērot geštaltterapeita ētikas kodeksu.

11. Aizstāvēt Biedrības biedru intereses un tiesības.

12. Pārstāvēt Biedrības biedru intereses komunikācijā ar sabiedrību, dažādām sabiedrības interešu grupām un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām.

13. Organizēt un vadīt seminārus, lekcijas, konferences.

14. Izdot grāmatas, bukletus un žurnālus par tēmām, kas saistītas ar geštaltterapiju.

15. Veikt pētījumus geštaltterapijas un cilvēku psihiskās veselības jomā

2002

LGTA tika dibināts 2002.gada 3. jūnijā kā sabiedriska organizācija.

2005.

Un 2005.gada 10. janvārī reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā.

2021.

Geštalts ir par to KĀ DZĪVOT dzīvi!

LGTA DARBĪBA

Šī brīža valdes sastāvs:
null

Rita Strautmane

Valdes priekšsēdētāja
null

Dana Lukševica

Valdes locekle
null

Elīna Svatikova

Valdes locekle

Lietvede
null

Mārīte Grīviņa Krauze

LGTA pārstāvji LPB

(Latvijas Psihoterapeitu biedrība)
null

Rita Strautmane

null

Nils Konstantinovs

Goda biedri

null

Irēna Goluba

null

Artūrs Dombrovskis

null

Agija Bogdanova

Ētikas komisija

null

Inga Kimbore Āboliņa

null

Sandra Bondare

null

Gunta Vītola

Sertifikācija

null

Agija Bogdanova

Inese Jansone

null

Ilze Pastare

Profesionālā attīstība un pilnveide

null

Irēna Goluba

Pārstāvis Eiropā

null

Anna Lieckalniņa

Mārketings un komunikācija

null

Jana Kisika

null

Dace Caica

Konsultants juridiskos jautājumos

null

Viola Miķelsone

Revidents

null

Agrita Bitere