LGTA var būt kā:

01. Pilntiesīgais biedrs – ir apguvis geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas ir pilntiesīgs vai akreditēts biedrs Eiropas Geštaltterapijas asociācijā.

02. Goda biedrs – ir apguvis geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas atbilst EAGT standartiem un ir pilntiesīgs vai akreditēts biedrs Eiropas Geštaltterapijas asociācijā. Biedrs ir devis nozīmīgu ieguldījumu geštaltterapijas attīstībā un Biedrības sekmīgas darbības veicināšanā. Goda biedra statuss tiek piešķirts vai atņemts atsevišķos gadījumos ar Biedrības valdes lēmumu.

03. Asociētais biedrs – nav apguvis geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas ir pilntiesīgs vai akreditēts biedrs Eiropas Geštaltterapijas asociācijā, bet atbalsta geštaltterapijas vērtības un pieeju, kuru izmanto savā profesionālajā darbībā.

04. Biedrs students – persona, kura apgūst geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas ir pilntiesīgs vai akreditēts Eiropas Geštaltterapijas asociācijas biedrs.

05. Dalīborganizācija – dalīborganizācijai ir pilntiesīgs dalīborganizācijas statuss.

Kā iestāties LGTA?

Lai iestātos LGTA, nepieciešams aizpildīt iesniegumu un nosūtīt to pa e-pastu gestaltasociacija@gmail.com

Biedru nauda.

Iestāšanās maksa – 15 eur.
Biedru naudas maksa gadā – 35 eur