Baltijas Psihoterapijasinstitūts ir mūsdienīga izglītības platforma cilvēkiem, kas tiecas pēc augstiem izglītības un dzīves kvalitātes standartiem.
Mēs veidojam telpu, kur mācīties no speciālistiem, kuri ir līderi savās jomās. Tāpat mēs atbalstām profesijas zinātnisko pamatu attīstību, veicot pētniecības projektus un izdodot izglītojošu literatūru par psihoterapiju. Mūsu darbība lielā mērā balstās uz vispārējo psihoterapijas modeli kā mūsdienīgu un empīriski pamatotu virzienu, kas pēdējos gados aktīvi attīstās Eiropā un ASV. Integratīvās pieejas metodoloģijas pamatā ir vispārējais psihoterapijas modelis, kas apvieno dažādu psihoterapijas modalitāšu efektīvākos instrumentus.

Adrese: Rīga, Brīvības iela 82-3, Rīga
Tālrunis:+371 27814336
E-pasts:psybaltics.info@gmail.com