Dace Ivaska

​Geštaltterapeits
View Details
 • Psihoterapijas virziens

  Geštalterapeite, psihoterapijas speciālists

 • Par sevi

  Zināšanas medicīnā un psiholoģijā man palīdz veidot holistisku pieeju cilvēka prāta un ķermeņa procesiem, labsajūtas veicināšanai, personības attīstībai un izaugsmei.

 • Problēmu spektrs ar kuru strādāju

  Individuālā psihoterapija ikvienam, kurš vēlas pārmaiņas savā dzīvē vai vēlas sekmīgi adaptēties jau notiekošām pārmaiņām - attiecībās, ģimenē, karjerā, veselībā, fiziskā izskatā u.c. psiholoģiska rakstura nemieru, psihosomatiskiem traucējumiem, eksistenciālām problēmām (veselības, vecuma un brieduma krīzes), attiecību problēmām (līdzatkarība, šķiršanās, vientulība, tuva cilvēka nāve, u.c.), personības izaugsmes un brieduma veicināšanai.

 • 25 gadu pieredze darbā ar cilvēkiem (veselības aprūpe, biznesa vadība, psihoterapija)
 • https://www.linkedin.com/in/daceivaska/

Akadēmiskā:

 • Profesionālais ārsta grāds (Rīgas Stradiņa Universitāte)
  Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē (Latvijas Universitāte)
 • Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (Rīgas Ekonomikas Augstskola)
 • Psiholoģijas bakalaurs (Latvijas Universitāte)
 • Latvijas Psihoterapeitu reģistrā psihoterapijas speciālists (Sertifikāts nr.0771)

Specializācija psihoterapijā:

 • Geštaltterapeite (Rīgas Geštalta Institūts)

Papildus apmācība:

 • Darbs ar ķermeni un ķermeņa apzinātības attīstību, ķermeņa orientēta psihoterapija, Brigita Kalackaite (Lietuva)
 • Seksualitātes un partnerattiecību tēmas psihoterapijā un pāru terapijā, Marks Rakelmans (Vācija)
 • Tipoloģijā balstīta kompleksu izpratne, John Beebe (ASV)
 • Atkarību neirobioloģija “Homo Addicta”, Sandra Vestermane (Latvija)
 • Mūsdienu simptomi: trauksme, narcisms, atkarības, LifePractic (Krievija)
 • Attiecību trijstūri. Shēmas terapijas teorija un metodes, Aleksandr Chernikov (Krievija)
 • Profesionālā kvalifikācijas pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 • Specializācija Bērnu un Pusaudžu psihoterapijā, Baltijas Psihoterapijas Institūts

Klātienē – privātprakse Rīgā, Eksporta ielā 5 – 536, Liepājā, Uliha iela 22
Attālināti – izmantojot Zoom, Skype vai citu online videozvanu platformu

Biedrības:
LGTA (Latvijas geštalta terapijas asociācija)
LPB (Latvijas psihoterapijas biedrība) psihoterapijas speciālists.

latviešu, krievu

 • E-pasts: dace.ivaska@gmail.com
 • Telefons: 29179905
 • Facebook URL: https://www.facebook.com/d.ivaskas.pprakse