• Psihoterapijas virziens

    Geštaltterapeite

  • Izglītba

    • sertificēta mākslas terapeite (sertif.nr. – AE-05317),
    • RGI studente - psihoterapijas speciālists apmācībās.

Darbības jomas – atbalsts emocionālās grūtībās un stresa situācijās, emociju apzināšanās un izpratne, psihosomatiskas reakcijas, onkoloģija, savstarpējo attiecību grūtības, piedzīvotas krīzes situācijas.

Īpaši izstrādāta pieeja darbā ar bērniem, kam ir grūtības ar pašvērtējumu, savstarpējo attiecību veidošanu, komunikācijas prasmju apgūšanu, emocionālo inteliģenci.

Strādāju ar bērniem un pieaugušajiem, individuāli un grupās

LGTA biedrs

LMTA biedrs

LMTAA biedrs

  • Latviešu

Tel.(371) 25955571
E-mail: katrina@dimsone.lv