Marina Žizņevska

​Geštaltterapijas students
View Details
 • Psihoterapijas virziens

  Geštalt-terapija

 • Par sevi

  Cilvēka pārdzīvojumu dziļums mani ir intriģējis jau kopš skolas laikiem, kad literatūras stundās viedā skolotāja aicināja mūs uz kopīgām diskusijām un padziļinātu sarežģītu un pretrunīgu literāro tēlu analīzi. Mana patiesā interese par varoņiem, analītiskās iemaņas un spēja patiesi iejusties cilvēku pārdzīvojumos mani noveda pie idejas kļūt par geštalta terapeitu

  Tas mani vispirms aizveda uz Psiholoģiskās konsultēšanas un psihodiagnostikas programmu un pēc tam jau uz Rīgas Geštalt institūtu. Mani patiesi fascinē geštalta terapijas iespējas veidot patiesu kontaktu ar sevi un apkārtējiem cilvēkiem, un es cenšos dalīties šajā pieredzē ar saviem klientiem. Es apbrīnoju geštalta pieeju arī tās holistisko ideju dēļ, kurās domas, jūtas un ķermenis ir vienlīdz svarīgi klienta procesos un palīdz viņam atrast veselumu.

  Esmu geštalta praktiķis pēdējā apmācību gadā, kur papildus obligātajai programmai saņemu papildu apmācību, apmeklēju individuālo un grupu supervīziju, kā arī turpinu regulāru individuālo terapiju, ievērojot visas apmācību programmas prasības un geštalta terapeita profesijas ētikas standartus.

 • Problēmu spektrs ar kuru strādāju

  • Depresija, panikas lēkmes, trauksmes traucējumi
  • Pašvērtējuma problēmas
  • Grūtības personiskajās attiecībās
  • Grūtības bērnu un vecāku attiecībās
  • Grūtības noteikt un nospraust robežas
  • Sava dzīves ceļa meklēšana
  • Atbalsts grūtos dzīves periodos un krīzes situācijās
  • Iestrēgšanas sajūta
  • Psihosomatiskās izpausmes
  • Līdzatkarīgas attiecības
  • Zaudējums un skumjas
  • Grūtības lēmumu pieņemšanā
  • Nepiepildītības sajūta
  • Seksualitātes problēmas

Privātprakse kā geštalt-praktiķe kopš 2021. gada maija.
Preventīvā emocionālā atbalsta konsultants korporatīvo klientu darbiniekiem kopš 2022. gada aprīļa.

 • 2022. – 2023. Sreda obuchenia, Maskava, Krievija
  Klīniskā psiholoģija, 2023. gada rudenī tiks iegūta papildus profesionālā izglītība 1074 ak.st. apmērā
 • 2022. – 2024. Rīgas Geštalta Institūts, tiks iegūta Geštaltterapeita kvalifikācija
  Geštalt-terapija
 • 2020. – 2022. Rīgas Geštalta Institūts, iegūta geštaltpraktiķes kvalifikācija
  Geštalt-terapija (951 ak.st.)
 • 2019. – 2021. Maskavas Psihoanalīze Institūts, Maskava, Krievija
  Psiholoģiskā konsultēšana un diagnostika, iegūta papildus profesionālā izglītība 1476 ak.st. apmērā
 • 2005. – 2009. Banku Augstskola
  Bakalaura grāds Finansēs
 • 2004. – 2005. RTLĢ, vidējā izglītība
 • 1994. – 2004 34. Rīgas vidusskola

Strādāju krievu, latviešu un angļu valodās.

 • E-pasts: counsellor@inbox.lv
 • Telefons: 27407414
 • Facebook: facebook.com/marinchique
 • Instagram: instagram.com/zhiznevska_psy