• Psihoterapijas virziens

  Geštaltterapija

 • Mērķa auditorija:

  • Sievietes un vīrieši no 20 g. vecuma.
  • Organizācijas, kas interesējas par darbinieku psiholoģiskā atbalsta pakalpojumiem.

 • Kāds es esmu kā geštaltterapeits:

  Savā darbā esmu dažāds – gan iejūtīgs un atbalstošs, gan laiku pa laikam arī tiešs, ja tas kādā brīdī ir palīdzoši un nepieciešami klientam. Es pieņemu un atbalstu savu klientu tādu, kāds viņš ir – ar viņa uzskatiem un vērtībām, savādākumu un šaubām, vienlaicīgi esot viņam blakus viņa grūtību pārvarēšanas ceļā.

  Galvenās jomas kurās strādāju: savstarpējo attiecību jautājumi, krīzes darbā un ģimenē, līdzatkarība, personības attīstība un karjeras jautājumi.

  Daudzus gadus ar organizācijām darbinieku psiholoģiskā atbalsta jomā. Strādāju gan klātienē gan attālināti.

Specializācijā:

 • Rīgas Geštalta institūts, geštaltterapeits,
 • “Ģimenes terapija: Integratīvā geštalta pieeja”, Maskavas Geštalta institūta programma, Baltkrievijas
 • ROO “Praktizējošo psihologu apvienība”
 • “Geštaltterapija darbā ar atkarībām”, Maskavas Geštalta un Psihodrāmas institūts

Akadēmiskā :

 • Buskerud University/RTU, Latvijas-Norvēģijas Profesionālā Maģistra studiju programma
 • Latviešu,
 • Krievu.

Klātienē – Podraga ielā 2, Rīgā.

Attālināti – neierobežoti.