• Psihoterapijas virziens

    Individuāla konsultēšana geštalt- tеrapijas pieejā, Pāru terapija/integrētā pieeja, Darbs ar grupu, Bizness psiholoģija: darbs ar grupu vai komandu;, Organizācijas supervīzija

  • Izglītība

    • Sertificēta Geštaltterapeite (LGTA, EAGT biedre);
    • Maģistra grāds vadībzinātnē- supervīzora/konsultanta/pārrauga kvalifikācija;
    • Profesionāla bakalaura tiesību zinātnēs /Kvalifikācija – jurists.

Prakses adrese: Skolas 21-601b, Rīga

Tālr. +37125916374

e-pasts: emoveseliba@inbox.lv

https://www.happy-data.online/