• Psihoterapijas virziens

  Geštaltterapija, EMDR, KBT (kognitīvi biheiviorālā terapija), Marte Meo terapija

 • Izglītība

  • Supervizore_2017;
  • LU doktorante klīniskajā psiholoģijā un kognitīvi biheiviorālā terapijā;
  • Psihoterapeite, geštaltterapeite_2012;
  • Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija - psihologs (Maģistra grāds)_2012;
  • Rīgas Geštalta institūts - geštaltterapijas praktiķe_2010;
  • Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija - psihologs (Bakalaura grāds)_2008;
  • Marte Meo praktiķe_ 2010.

 • Papildus apmācības

  • EMDR speciāliste (darbs ar traumu un pēc traumatiskā stresa pārstrāde)_2012;
  • Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un rehabilitācija_2012;
  • Darbs ar Metaforiskām un Asociatīvām kārtīm(OH-Cards)_2011;
  • Eneagrammas praktiķe_2011;
  • Darbs ar procedurālo atmiņu un ķermenisko apjaušanu geštaltterapijā_2010;
  • Psihiatrija un psihofarmakoloģija_2010;
  • Darbs ar seksualitāti geštaltterapijā_2010;
  • Attīstību atbalstošs dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanai_2007;
  • Pozitīvā psiholoģija un transpersonālā psiholoģija_2006.

 • Krīzes situācijas: ģimenē, attiecībās, darbā, tuva cilvēka zaudējums, ierastās vides maiņa, izšķirošu lēmumu pieņemšana;
 • Darbs ar pāriem;
 • Darbs ar psihosomatiskām izpausmēm: galvassāpes, trauksmes izjūta, bezmiegs, murgi, pazemināts enerģijas līmenis ikdienā u.c.;
 • Konfliktu situācijas izpēte un risināšana, izmantojot Marte Meo metodi (video materiālu veidošana un analīze): savstarpējās attiecībās, attiecībās ar bērniem;
 • Psiholoģiskās un psihoterapeitiskās atbalsta grupas, personības izaugsmes treniņi.
 • Latvijas Geštalta Terapijas asociācija (LGTA);
 • Eiropas Geštalta Terapijas asociācija (EAGT);
 • Latvijas Psihoterapeitu biedrība (LPB).
 • Jūrmala – Bulduri;
 • „Neirožu klīnika” Dzintari;
 • Rīga-centrs, Barona iela 32.
 • Latviešu,
 • Krievu