Vita Valdmane

​Geštaltterapeits
View Details
 • Psihoterapijas virziens

  Geštaltterapeite

 • Par sevi

  Visa dzīve ir par mācīšanos - mācīšanos par sevi un kā es veidoju attiecības ar pasauli un apkārtējo vidi. Lai mācīšanās notiktu intensīvāk, dziļāk, reālāk, cilvēkam ir patiešām nepieciešams otrs cilvēks. Pēc pamatizglītības esmu pedagogs, taču pārsvarā savu dzīvi esmu veltījusi pieaugušo tālākizglītībai, tāpēc psihoterapiju redzu arī kā vienu no veidiem, kā cilvēks var iegūt zināšanas par sevi. Tikai iepazīstot sevi, satiekot sevi īsto, mēs varam kaut ko dzīvē mainīt. Šīs zināšanas arī sniedz drošības sajūtu, ka neatkarīgi no tā, kas manā dzīvē notiks, es tikšu ar to galā.

 • Problēmu spektrs ar kuru strādāju

  Geštaltterapijas ietvaros palīdzu izskatīt tēmas, kas ir saistītas ar psihosomatiskiem traucējumiem (neizskaidrojamas izcelsmes sipmtomi) atkarībām, nomāktību, trauksmi, stresu, panikas lēkmēm, attiecībām ar sevi un sev tuviem un nozīmīgiem cilvēkiem, kā arī citiem psihoemocionāla rakstura jautājumiem.

Šobrīd joprojām strādāju gan kā pasniedzēja, gan geštaltterapeite, gan supervizore. Izaicinājums ir apvienot visas savas nodarbes tā, lai neciestu veselība un ģimene.

 • Bakalaura grāds pedagoģijā (Bc)- skolotāja kvalifikācija
 • Maģistra grāds filoloģijā (Mg)
 • Maģistra grāds vadībzinātnē (Mg) – supervizora/konsultanta/pārrauga kvalifikācija
 • Geštaltterapeite

Online, kabinets Ādažos

Latviešu, krievu, angļu

 • E-pasts: Valdmane.vita@gmail.com
 • Telefons: 29434574
 • Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068714974550