Jeļena Čaiko

​Geštaltterapijas students
View Details
 • Psihoterapijas virziens

  geštalta-konsultants, psihologs, klīniskais psihologs

 • Par sevi

  PhD, profesors, geštaltkonsultants, kouč, psihologs, klīniskais psihologs, LGTA biedrs. Psiholoģijas treniņu vadītāja. Privātprakse. Pētu humora, smieklu izmantošanu geštaltterapijā. Mācījos terapijas geštaltu no 2015-2018, pirmais klients man parādījās 2017. gadā. Veicu psihoterapiju tiem cilvēkiem, kuri vēlas būt laimīgi, veidot apmierinošas viņu attiecības ar tuviniekiem, draugiem un kolēģiem. Palīdzu klientiem labāk iepazīt sevi, tikt skaidrībā par to, kā viņi veido savu dzīvi, lai viņu dzīve kļūtu krāsaināka, laimīgāka un piepildītāka. Jūtu savu ieguldījumu citu cilvēku dzīvē, man uzticas un atveras, bet es palīdzu klientam mainīt dzīvi uz labo pusi.

 • Problēmu spektrs ar kuru strādāju

  • Attiecības;
  • Identitāte;
  • Procesi, ko pārdzīvo pusaudzis;
  • Attīstība;
  • Krīzes un traumas;
  • Konfliktu risināšana;
  • Bailes;
  • Pielāgošanās grūtības jaunajos apstākļos;
  • Starppersonu problēmas;
  • Depresija

Mans ceļš uz psihoterapeita radošo profesiju bija pietiekami nelineārs. Pirmā izglītība bija tehniskā, pēc tam strādāja par profesori informācijas tehnoloģiju jomā. Daudzus gadus strādājot universitātēs, esmu saskārusies ar izpratni par tām prasībām, kuras bieži izvirzām sev, lai būtu “veiksmīgas”. Un kāda cena reizēm par to jāmaksā. Savā dzīvē man ir izdevies atgūt savas brīvības, autonomijas un miera sajūtu šādā vidē. Savu pirmo praktisko psihoterapijas pieredzi guvu, kad atnācu uz semināru, kuru vadīja psihoterapeits, geštaltterapeits 2015. gadā. Tobrīd mani stipri satrauca harmonisku vīriešu-sieviešu attiecību veidošana un sieviešu identitātes jautājumi. Uzskatu, ka tad arī sākās mans ceļš uz šo brīnišķīgo profesiju.

Jau kopš 2017. gada es vadu privātpsiholoģisko praksi geštaltpieejā. Vadu seminārus par darbu ar Metaforiskajām asociatīvajām kartēm (MAK) geštaltā un par pasaku terapiju geštaltā.

 • Beigusi Rīgas celtniecības koledžu (būvtehniķe) (1994).
 • Beigusi Rīgas Aviācijas universitātes Radio un skaitļošanas sistēmu fakultāti un ieguvusi bakalaura grādu datortīklu un sistēmu virzienā (1998. g.). Pēc bakalaura grāda iegūšanas absolvējusi transporta un sakaru institūta fakultāti (2000. g.) un ieguvusi maģistra grādu elektronikas un elektrotehniķa novirzē.
 • Aizstāvējusi disertāciju inženierzinātņu doktora grādam (2004), disertācijas tēma “radioviļņu izplatīšanās modeļi nejauši neviendabīgās vidēs mobilo sakaru sistēmām”.
 • Vadošais pētnieks (2006. g.).
 • Zinātniskais grāds profesors (2011. g.).
 • 01.11.2019. Diploms atestācija profesionālās pārsagatavošanas programmā Psiholoģija “Karvasarska RPA psihoterapijas un medicīniskās psiholoģijas institūts” (7827 00044191)
 • 11.11.2020 Diploms Papildu profesionālā programma 37.05.01 klīniskā (medicīniskā) psiholoģija ar specializāciju kognitīvi uzvedības psihoterapijā. “Karvasarska RPA psihoterapijas un medicīniskās psiholoģijas institūts” (7827 00063775)

Specializācija psihoterapijā:

 • 2015-2018
  Sankt_Pēterburgas geštalta institūta serttifikāts par supervizoru semināra veiksmīgu pabeigšanu, bet ar kuru iesniedza rakstisku analīzi par savu konsultatīvo praksi geštaltpieejā neklātienes supervīzijai un veica grupu procedūru klātienes supervīzijai.

Papildus apmācība:

 • 2016-2017 pasaku terapijas pamati
 • 2017 Pusaudzis un viņa apkārtne, kurš kuru
 • 2018 Kognitīvā uzvedības terapija
 • 2022 Rīgas Geštalta institūts, 2.līmeņa studente

Klātienē – Privātprakse, Rīga vai Zoom

Krievu

 • E-pasts: jelena.caiko@inbox.lv
 • Telefons: +37122046003
 • Facebook: https://www.facebook.com/jelena.caiko
 • Instagram: https://www.instagram.com/psyholog_jelenacaiko
 • WhatsApp: +77077237093