Ceļš uz Kijevu: Miers Revolūcija Karš

Aicinām uz izstādes atklāšanu 21. jūlijā plkst. 18.00 Slokas ielā 37, LNKBA centrā.

Irēna Goluba un Agija Bogdanova maija beigās un jūnija sākumā apmeklēja Kijevu un nedēļu pavadīja ziedošajā Ukrainas galvaspilsētā. Mēs centāmies iemūžināt ceļu, pilsētu, cilvēkus. Atpazīt plaukstošajā pilsētā kara iezīmes. Ceļš turp un atpakaļ ilga 69 stundas un arī bija iespaidiem pilns: apstrādātie lauki, sagrautās ēkas, betona bloki un tērauda eži.
Igors Narovskis šajā pavasarī strādāja Polijā uz Polijas-Ukrainas robežas ar Ukrainas cilvēkiem, kas bija spiesti pamest savas mājas un doties bēgļu gaitās. Mīlestības, prieka un cerības stari attēlos un stāstos.
Staigājot pa 2022. gada Kijevu atmiņā atsaucās arī piedzīvotais Kijevā 2014. gada februārī: Maidanas barikādes, cilvēki, karogi sadedzinātā arodbiedrību ēka un ziedu jūra, kas bija atnesta Debess pulka varoņiem.

Izveidojām kopīgo stāstu un atzīšanos mīlestībā pret Kijevu, Ukrainu un Ukrainas cilvēkiem.
Ceļš: Latvija, Lietuva, Polija, Ukraina un atpakaļ. Kijievas plaukums. Kara rētas. Atmiņas par Maidanu.
Tiksimies, būsim kopā, uzdziedāsim ukraiņu dziesmas!

…..
Документальная фото-выставка
На дорогах в Киев: Мир  Революция  Война

Приглашаем на открытие выставки 21-го июля в 18.00 по адресу ул. Slokas 37, центр АНКОЛ.

Ирена Голуба и Агия Богданова в конце мая и начале июня посетили цветущий Киев, и провели неделю с киевлянами. Мы постарались зафиксировать увиденное: дорогу, город, людей, увиденные приметы войны. Дорога туда и обратно заняла 69 часов и тоже была полна впечатлений: цветущие поля, разрушенные здания, блок-посты и аккуратно сложенные вереницы стальных ежей.
Игорь Наровский, гуманитарный клоун работал этой весной на украинско-польской границе с людьми, вынужденными покинуть свои дома и искать убежища от войны. Лучики любви, радости и надежды в рассказах и фотографиях.  
На прогулках по Киеву 2022 года вспоминался Майдан в феврале и марте 2014-го: люди, баррикады, флаги, цветы, принесенные героям Небесной Сотни.  

Мы создали общий рассказ в текстах и фотографиях как признание в любви Киеву, Украине, людям Украины.     
Встретимся, побудем вместе, напоемся украинских песен!